You are currently viewing ทำไมต้องใช้เครื่องทำลายเอกสาร?

ทำไมต้องใช้เครื่องทำลายเอกสาร?

3 เหตุผลที่คุณควรมีเครื่องทำลายเอกสารคุณภาพสูง

1. ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ

ข้อมูลสำคัญของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลับหรือข้อมูลส่วนตัว อาจรั่วไหลได้จากการโจรกรรมหรือช่องทางอื่นๆ การทำลายเอกสารให้คุณสามารถทำงานได้อย่างสบายใจและเต็มที่ยิ่งขึ้น

2. ให้ที่ทำงานของคุณสะอาดเรียบร้อยและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย

ข้อมูลมากมายที่บริษัทเก็บไว้อาจเป็นข้อมูลที่เก่าและไม่ได้ใช้แล้ว การทำลายเอกสารช่วยให้ที่ทำงานของคุณสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ให้คุณและเพื่อนร่วมงานมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น 

นอกจากนี้การทำลายเอกสารยังลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยเนื่องจากกระดาษมีคุณสมบัติติดไฟได้ง่าย การลดปริมาณกระดาษในที่ทำงานจึงเป็นการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยอีกด้วย

3. แปลงสภาพกระดาษให้นำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง

กระดาษที่ได้รับการทำลายแล้ว สามารถนำกลับมาใช้ได้ เช่น

 ใช้เป็นวัสดุสำหรับไส้ของที่นอนสัตว์เลี้ยง

 ใช้เป็นวัสดุกันกระแทกหรือกันการขยับเขยื้อนเวลาส่งสินค้า

ใส่ความเห็น